X

Did you know that your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. To download a newer web browser click on the Upgrade button.

Upgrade
our office

Om Beltech Solutions AS og Belzona

Som autorisert distributor av Belzona produkter og service har Beltech Solutions vært med siden 2005.

Beltech Solutions opererer i en rekke industriområder inkludert olje og gass, ,marine og petrokjemisk industri.

Belzona ble etablert I Elland, West Yorkshire, Storbritania i 1952 og spesialiserte seg den gang innen flammesprøyting av stål ved bruk av zink for korrosjonsbeskyttelse. Belzona har siden blitt en ledende produsent av industrielle coatinger og reparasjons kompositter.

Say Hello to Belzona

'Belzona It' - an introduction to using Belzona


Related content: